Economia i finances | Assessoria comptable | Assessors d'empreses a Manresa | Assessoria fiscal a Manresa | Assessoria a Manresa | Gestoria a Manresa

Serveis de l'assessoria - Assessoria comptable

Economia i finances

Economia i finances

✔ Contractes de préstec entre socis i empreses i viceversa
✔ Tràmits fiscals
✔ Elaboració i presentacions de plans de negoci
✔ Preparació de cash-flows a curt termini pel control periòdic de comptes i tresoreria
✔ Preparació de sistemes auditoria interna i seguiment o elaboració de les mateixes
✔ Estudis de viabilitat d'empreses
✔ Valoracions d'empreses, negocis i peritatges

[ Tornar ]