Assessors d'empreses a Manresa | Assessoria fiscal a Manresa | Assessoria a Manresa | Gestoria a Manresa

Serveis d'Intass

[ Tornar al llistat de categories ]

Assessoria comptable

Assessoria comptable

Assessoria comptable

 • Comptabilitat

  ✔ Confecció, gestió i manteniment segons el NPGC
  ✔ Confecció de balanços de situacions i d'explotació
  ✔ Confecció i presentació davant del registre mercantil dels comptes anuals
  ✔Tramitació, elaboració i presentació dels llibres oficials de comptabilitat
  ✔ Revisions comptables

 • Fiscalitat

  ✔ Emplenament, elaboració i assessorament de les obligacions fiscals
  ✔ Estudi, confecció i presentació de l'Impost de Societats
  ✔ Elaboració del llibre Rebus, per societats acollides a aquest règim
  ✔ Aconseguir les devolucions d'IVA reportades nacionals i internacionals
  ✔ Recuperació de l'IVA de morosos davant l'administració
  ✔ Reclamacions administratives i requeriments amb Hisenda
  ✔ Tràmit d'expedients d'ajornament d'impostos
  ✔ Auditories fiscals
  ✔ Preparació, revisió i tramitació escrites i consultes a l'Administració Tributaria

 • Jurídic

  ✔ Elaboració d'actes

 • Economia i finances

  ✔ Contractes de préstec entre socis i empreses i viceversa
  ✔ Tràmits fiscals
  ✔ Elaboració i presentacions de plans de negoci
  ✔ Preparació de cash-flows a curt termini pel control periòdic de comptes i tresoreria
  ✔ Preparació de sistemes auditoria interna i seguiment o elaboració de les mateixes
  ✔ Estudis de viabilitat d'empreses
  ✔ Valoracions d'empreses, negocis i peritatges

[ Tornar al llistat de categories ]